1. 1 H.M. Kejsarens väntade besök.
  Wiborgs Tidning nro 81
 2. 2 H.M. Kejsaren väntas.
  Wiborgs Tidning nro 91
 3. 3 Wiedeman. (Korresp.) (Viborg. Kejserliga jagtbesökt.)
  Åbo Underrättelser nro 48
 4. 4 Hbl. och FAT om Storfursten Constantin Constantinovitsch resa till Tavastehus.
  Finlands Allmänna Tidning nro 176
 5. 5 Vikingens veckorapport. (Kejserlig björnjagt i Nykyrka.)
  Vikingen nro 14
 6. 6 Wiederman. (Wiborg. Storfursten Konstantim besöker Imatra.)
  Åbo Underrättelser nro 115
 7. 7 Wiborgs sn. (Säiniö station. Förnäm jagt.)
  Helsingfors Dagblad nro 74
 8. 8 Flottrevyn i Trångsund.
  Helsingfors Dagblad nro 234
 9. 9 Vuosi 1885. (Heidän Majesteettinsa käynti Suomessa.)
  Uusi Suometar nro 2
 10. 10 Vuo s i katsahdus. (Heidän Majesteettinsa käynti Suomessa.)
  Wiipurin Sanomat nro 2
 11. 11 Åbo, den 2 jän. 1886. (Kejsarbesöket i Finland 1885.)
  Åbo Tidning nro 1
 12. 12 Kimito, Deras Kejserlig Majestäters resa.
  Åbo Underrättelser nro 182
 13. 13 Året 1885. (Kejsarbesöket.)
  Östra Finland nro 1
 14. 14 Vuosi 1885. (HH. Keisarillisten Majesteettiensa käynti Suomessa.)
  Aamulehti nro 2
 15. 15 H.G. Porthan. Berättelse om Hans Maj:ts vår Allernådigste konungs Höga vistande i Finland.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 16. 16 Om Hertig Carls besök i Åbo och Kärsämäki.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 17. 17 Konung Gustaf III:s besök i Åbo år 1783.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 18. 18 Gustaf III:s besök i Åbo Nov. år 1789.
  Åbo Nya Tidningar nro
 19. 19 Gustaf IV Adolfs och hertig Carls resa i Finland 1796.
  Åbo Tidningar nro 34
 20. 20 Rec. Tengström, Jac. Tal i närvaro af konung Gustaf II Adolph etc.
  Åbo Tidningar nro 8