1. 1 I anl. af uppgiften i HDB angående friherre A.W. Stjernstedts testamente af sin myntsamling till Finland.
    Helsingfors Dagblad nro 294
  2. 2 0. Rancken. (Förlust för historieforskningen. Stöld af myntsamling.)
    Vasabladet nro 30
  3. 3 0. Rancken. (Förlust för historieforskningen. Myntsamling stulen i Wasa.)
    Helsingfors Dagblad nro 171