1. 1 Lif-försäkring emot krigsfara.
  Åbo Underrättelser nro 31
 2. 2 Blandade Notiser. (Ränteförsäkrings anstalt, redogörelse ur Sv. T. för år 1855)
  Finlands Allmänna Tidning nro 27
 3. 3 Om föreningar till befordrande af sjelfhjelp. (Kapitalförsäkrings anstalter)
  Helsingfors Dagblad nro 40
 4. 4 Om Ränte- och Kapitalförsäkrings anstalter. (Behofvet af dylika i Finland.)
  Åbo Posten nro 49
 5. 5 Om fördelen af lifförsäkring
  Borgåbladet nro 13
 6. 6 Om lifräntet kapitalförsäkrings anst.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 7. 7 Lifränte-saken. 111.
  Hufvudstadsbladet nro 195
 8. 8 Lähetetty) Wakuuttamis-asioista. J.A.H. (jatk.
  Hämäläinen nro 14
 9. 9 Med anl. af L.L.L:s uppsats om lifränteanstalterna
  Vasabladet nro 45
 10. 10 Ang. Stadsfullm. bordlagda fråga om understöd af bränvinsmedlen för Ränte- o. Kapitalbildnings anst. organisation
  Åbo Underrättelser nro 265
 11. 11 (Läh.) Elinkorkolaitoksista.
  Uusi Suometar nro 28
 12. 12 Lifräntesaken bedömd af Wasabladet.
  Österbotten nro 15
 13. 13 Guvernören i Åbo & Björneborgs län uppmanat till bildande af husbondeföreningar och anlitande af kapital- och lifränteanstalterna.
  Björneborgs Tidning nro 56
 14. 14 Inbjudning till pristäflan. (Folkskrift i lifförsäkringsfrågan.) Styrelsen för Sampo
  Helsingfors Dagblad nro 143
 15. 15 Angående lifräntor för fattiga barn.
  Vasabladet nro 79
 16. 16 Lifräntor och fattigvården. I. II. (forts.) (Polemik följer) a-J-p.
  Åbo Underrättelser nro 27
 17. 17 Tänken på barnens framtid. (Upprop att på lifränte-anstalt insätta besparingar.)
  Dagens Nyheter nro 153
 18. 18 Elinkoron- ja pääoman-vakuutuslaitoksista.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 11
 19. 19 Nödvändigheten af att försökra lif och egendom
  Folkwännen nro 43
 20. 20 Oletko vakuuttanut henkesi? (Hengenvakuutuksesta.)
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 1