1. 1 J.R.A. Suomen kansallismuseo.
  Uusi Suometar nro 145
 2. 2 Insamling i Björneborg till f.f. ett etnografiskt museum i H:fors.
  Björneborgs Tidning nro 21
 3. 3 A.O.P. Om etnografiska museer.
  Folkwännen nro 9
 4. 4 Om behofvet af etnografiskt museum i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 26
 5. 5 För ett blifvande etnografiskt museum i H:fors ha några framstående män i Åbo tagit initiativ.
  Helsingfors Dagblad nro 51
 6. 6 Teckning af bidrag för anskaffande af ett etnografiskt museum.
  Helsingfors Dagblad nro 62
 7. 7 Gåfvor till det blefvande etnografiska museet.
  Hufvudstadsbladet nro 90
 8. 8 Kansallismuseosta.
  Karjalatar nro 15
 9. 9 Bidrag till anskaffande af ett etnografiskt museum.
  Morgonbladet nro 53
 10. 10 Uppmaning att verka för åstadkommandet af ett etnografiskt museum i Helsingfors.
  Morgonbladet nro 72
 11. 11 Joir. (Ins.) Om platsen för finländskt etnografiskt museum.
  Vasabladet nro 16
 12. 12 K. Korresp. (Kuopio. Bidrag samlas för ett etnografiskt museum.)
  Wiborgs Tidning nro 59
 13. 13 Bref från Åbo. (Konserten till förmän för ett konstgalleri.)
  Hufvudstadsbladet nro 1
 14. 14 J.R.A. (Lähet.) Maakunnallisia museoita Suomessa.
  Uusi Suometar nro 134
 15. 15 Uppmaning till insamlande af bidrag till Finlands historiska museum. (Af Finska fornminnesföreningen.)
  Helsingfors Dagblad nro 104
 16. 16 Suomen historiallinenen museo.
  Kuopion Sanomat nro 21
 17. 17 Kehoitus historiallisen museon perustamiseen Suomessa.
  Tapio nro 102
 18. 18 K.F. Ignatius. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puolesta. Kehoitus Suomen historiallisen museon perustamiseen.
  Uusi Suometar nro 88
 19. 19 K.F. Ignatius. Uppmaning till insamlande af bidrag till Finlands historiska museum. (Från fornminnesföreningen .)
  Åbo Underrättelser nro 106
 20. 20 D:me. Bref från Helsingfors. Ett 1808-1809 års museum.)
  Vasabladet nro 3