1. 1 Svar på frågorna i HT n:o 3. (Om förhållandet emellan leden och dess beräknande enligt kalendern i Helsingfors. (Ins.)
  Helsingfors Tidningar nro 4
 2. 2 (Kysymyksiähra Gottlundin vastattavia. Onko viimevuotinen Allakkanne loppunut 19:nellä päivällä marraskuuta?).
  Suometar nro 14
 3. 3 Kuukausien latinalaiset nimet- ja niiden merkitys-
  Sanomia Turusta nro 18
 4. 4 Kuopio. (Skottdagera den 24 Mar - 29 Febr.)
  Kuopio Tidning nro 10
 5. 5 G-nd. (Meddel.) Vårdsam erinran. (Ang. uppsatsen Runstafven i FAT n:o 126- 129.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 139
 6. 6 Allakkapula. (Allakkojen myyminen. Hinta.)
  Suometar nro 1
 7. 7 Tiden. (Tidens värde.)
  Eos : tidskrift för barn och barnens vänner nro 19
 8. 8 Tidräkning. Från Thomas sex till Kyndelsmess.
  Folkwännen nro 14
 9. 9 H. L-n. (Lähet.) Maine kelloista. (Historiallista ajan mittaamisesta.)
  Suomen Julkisia Sanomia nro 54
 10. 10 - nd. Paljonko meidän vuosiluku hiijaa oikeasta ajasta?
  Tähti nro 5
 11. 11 Ang. Viborgs horisont.
  Wiborgs Tidning nro 6
 12. 12 J.D. Vanhasta ja uudesta ajanlaskusta.
  Satakunta nro 52
 13. 13 Språkfurskaren Eiriker Magnusson om finska runstafvar.
  Åbo Underrättelser nro 278
 14. 14 Skildnade mellan tiden i Åbo och den i Sverge gällande medeltiden.
  Åbo Posten nro 5
 15. 15 Till red. för Åbo Und. (l anl. af påståendet i ÅP att i vår tidräkmng ett nytt decennium icke ingått med år 1880.) - Polem. följer.
  Åbo Underrättelser nro 41
 16. 16 J-zn. Från allmh. Förslag till ny inledning af tiden. Polem. följer.
  Östra Finland nro 50
 17. 17 Karkausvuosi. (Ajanlaskumme historiaa.)
  Satakunta nro 75
 18. 18 Pelle Nubb. Ett och annat (Normal tid för Finland.)
  Åbo Tidning nro 300
 19. 19 S,H. Helmikuun 30 päivä. (Uudesta ajanlaskusta ja eri määrä päiviä helmikuussa.)
  Sanomia Turusta nro 200
 20. 20 Lins. Tidens skenbara olika gång.
  Norra Posten nro 10