1. 1 Plan til en Sockne-beskrifning.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 Gabriel Rein. Till allmänheten. (Literatur Sällskapet uppmanar landsmän att till bearbetning företaga geografiska och statistiska landsortsbeskrifningar.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 33
 3. 3 Lähettäjät maaseudulta eivät kerro paikkakuntiensa oloista.
  Suometar nro 30
 4. 4 Om socknebeskrifningars publicerande.
  Wiborg nro 29
 5. 5 Maaseutukirjoitelmista. (Kuinka niiden pitäisi olla.)
  Kokkolan Lehti nro 20
 6. 6 Muistelmia Viipurin lähiseurakuntiem synnystä ja vaiheista, (jatk.)
  Ilmarinen nro 9
 7. 7 Vanhimmat tiedot ja käsitykset, meidän Pohjoismaista.
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 7
 8. 8 Plan til en Stads beskrifning.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 9. 9 Rec. Gabriel Bonsdorff. Plan till en physiografisk och ekonomisk socknebeskrifning.
  Åbo Tidningar nro 38
 10. 10 -n-i. Tietoja ja vanhoja muistoja paikkakunnista Suomessa. (Lähet.) Kehoitus pitäjäkertomusten laatimiseen.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 50
 11. 11 C.I. Zvist. - F. Litt.spts. i Wiborgs ordf. Beriktigande (till notisen om socknebeskrifningars publicerande i Wiborg n:o 29.)
  Wiborg nro 31
 12. 12 Vanhimmat tiedot ja käsitykset, meidän Pohjoismaista.
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 7