1. 1 Till Finska städernas historia. (Till endel utdrag ur Stiernemans Samling af Ekonomie- och Politic förordningar. )
  Borgå Tidning nro 84
 2. 2 Kaupungeista Suomessa. (Sopiva keino kaupunkien lisäämiseksi. Saimalehdessä n:o 2 olevan osoituksen mukaan.)
  Kanawa nro 3
 3. 3 Nisse. Till mina vänner i hufvudstaden. (Jemförelse mellan Finlands städer i allehanda afseenden.)
  Vasabladet nro 34
 4. 4 Helsingfors-bref. (Rikedom på hufvudstäder i Finland.)
  Norra Posten nro 255
 5. 5 F.H. Förmögenhetshållandena i våra städer.
  Helsingfors Dagblad nro 230
 6. 6 H. Meidän pikkukaupungit ja kauppalat. (Kaupunkien, kauppaloiden ja maakauppiaiden yhteiseksi hyväksi olisi jos ne voisivat yleisemmim omaksua ja ottaa huomioon maaseudun edut.)
  Uusi Suometar nro 67
 7. 7 Våra städers omreglering.
  Norra Posten nro 323
 8. 8 Rauman kaupungin historian kirjoittaminen.
  Rauman Lehti nro 58
 9. 9 Angående fundationsbref för en sjö- och stapelstad. Ett förslag att låta handel och industri fritt koncentrera sig på vissa platser och sedan meddela dem stadsprivilegier.
  Helsingfors Dagblad nro 13
 10. 10 Våra städers omreglering.
  Wiborgsbladet nro 281