1. 1 Suomen raja Venäjää vastaan muutettu.
  Päivätär nro 12
 2. 2 Ett fredsfördrag mellan Carolus Neskungsun och Reval, undertecknadt i Åbo 1326, har sändts till Upsala universitet från Reval.
  Åbo Underrättelser nro 32
 3. 3 Sekel och halfsekelminnen. (Freden i Adrianopel) 1829.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 4. 4 Finland och Ishafvet. En gränsregleringsfraga. II.
  Helsingfors Dagblad nro 23
 5. 5 Jäämeriseikka. (Suomen vaatimus saada osa Jäämeren rantamaasta.)I.
  Pohjois-Suomi nro 26
 6. 6 Kysymys Suomen osallisuudesta Jäämeren rantaan.)
  Uusi Suometar nro 67
 7. 7 A.V.E, Till red. af HDB. Är Finlands gräns mot Norge nordost om Inarisjö rätt uppdragen på våra kantor?
  Helsingfors Dagblad nro 108
 8. 8 A.V.E. Till red. för HDB. Ishafsfrågan. (I anl. af en artikelserie i HDB af J.J.T. om Finlands anspråk på en del af ryska ishafskusten.)
  Helsingfors Dagblad nro 272
 9. 9 Ett myndigt löften. (En kuststäcka vid Ishafvet utlofvad åt Finland i utbyte emot Systerbäcks gevärsfaktori med jordområde. Nödvändigheten att ega delaktighet i Ishafvet.)
  Helsingfors Dagblad nro 42
 10. 10 Novoje-Wremja om Murmanska kustens införlifvande med Finland i ersättning för Systerbäckska området.
  Helsingfors Dagblad nro 325
 11. 11 Ch. Em. Ahnger. OL:n toimitukselle. Omat koirat purivat. (Kirjoituksen johdosta OL:n n:ssa 83 koskien Suomen ja Norjan lappalaisten rajariitoja). (Toimituksen muistutus) Polem. seuraa.
  Oulun Lehti nro 96
 12. 12 Varova esitys. (Suomelle luovutettavasta maakaistaleesta Muurmannin rannikolla.)
  Kansan Lehti nro 25
 13. 13 Suomen rajan sulkeminen Norjan poroilta, ja hra Charles Emile Ahngerin kirjoitukset asiassa. (jatk.) - 1886 US n:o 26. Felix. Bref från Helsingfors. (Af WiT:n korresp.) (Polemiken m. anl. af norska gransspärrnings frågan i Finl. )
  Wasa Tidning nro 91
 14. 14 K.S. Administrationen och lappska gränsspårrningen. I. II.
  Norra Posten nro 120
 15. 15 Finsk-svenska gränsen.
  Norra Posten nro 157
 16. 16 Gränsregleringen mellan Sverge och Finland.
  Åbo Tidning nro 158
 17. 17 Notis om regleringen af rikets nordliga gräns.
  Åbo Allmänna Tidning nro 9
 18. 18 J.H.J-s. Några ord till belysande af Norskfinska gränsefrågan.
  Morgonbladet nro 22
 19. 19 Finland och Ishafvet. En gränsregleringsfraga. I.
  Helsingfors Dagblad nro 20
 20. 20 Finland och ishafvet. En gränsregleringsfraga. III.
  Helsingfors Dagblad nro 26