1. 1 Med anl. af Suometars yttrandes om Finlands flagga o. HT.
  Helsingfors Dagblad nro 169
 2. 2 Trafikant. Återigen ett nytt flaggprojekt.
  Helsingfors Dagblad nro 183
 3. 3 Helsingfors den 26 aug. (Om Finlands flagga.)
  Helsingfors Dagblad nro 196
 4. 4 -r-r. En egen finsk handelsplagg.
  Helsingfors Tidningar nro 101
 5. 5 Undecuaque. Flaggans färger.
  Helsingfors Tidningar nro 134
 6. 6 Arno. Skyllerkurar och flaggor.
  Helsingfors Tidningar nro 162
 7. 7 Frågan om flaggan. (En egen finsk flagg o. flaggor t. Kejsarbesöket.)
  Helsingfors Tidningar nro 169
 8. 8 Undecumque. Den röd-blå-gula flaggan.
  Helsingfors Tidningar nro 175
 9. 9 Suomen lippu DB:ssa.
  Helsingin Uutiset nro 57
 10. 10 DB ja Suomen lippu.
  Helsingin Uutiset nro 59
 11. 11 Suomen lippu DB:ssa ja S:tar:ssa.
  Helsingin Uutiset nro 60
 12. 12 Vasa. Suomen lippu.
  Helsingin Uutiset nro 63
 13. 13 Suomen lippu. HDB:ssa.
  Suometar nro 58
 14. 14 HU mainitsee Suomen lipusta.
  Suometar nro 60
 15. 15 Tapion esitystä Suomen laivalipusta HT:ssa.
  Tapio nro 34
 16. 16 Frågan om egen handelsflägga för Finland.
  Vasabladet nro 29
 17. 17 Kr. (Wasa. Ang. finska flaggan. Finska tidn. utomlands.)
  Åbo Underrättelser nro 21
 18. 18 A:s S:d. (Från Uleåborg ang. Finlands flagga.)
  Åbo Underrättelser nro 121
 19. 19 Hl: fors. (Heraldik, auktion.)
  Helsingfors Tidningar nro 280
 20. 20 H:fors. (Lithografen Tilgmanns exposition af Europeiska staternas riksvapen.
  Hufvudstadsbladet nro 280