1. 1 Johan III:s Bref til Lasse Larsson om then Gulltaxe. som Åbo Stads inbyggare utgöra skola, af år 1575.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 Johan III:s Bref til Lasse Fordcell ang. Liuxiala gård af år 1576.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 3. 3 Konung Håkans Bref om Finska Lagmannens deltagande i Sveriges Konunga Val af år 1362.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 4. 4 Eric XIII:s Bref om någre Finland rörande ärender af 1414. (Till Landsrätten i Åbo om mynt.)
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 5. 5 Eric XIII:s Bref angående några Finska ärender af år 1419.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 6. 6 Gamla Handlingar til Uplysning i Finlands häfder.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 7. 7 Handlingar hörande til uplysning af Finska Historien.
  Åbo Nya Tidningar nro
 8. 8 Utdrag af et bref från Savolax af den 26 maj i 1789 ang. en skärmystling mellan svenskar och ryssar vid Ruskiala kyrkby den 17 maj 1789.
  Åbo Nya Tidningar nro
 9. 9 Jac. Tengström. Utdrag ur bref från norra delen af Uleåborgs län. ang. tillståndet därstädes.
  Åbo Tidningar nro 33
 10. 10 H.G. Porthan. Gustaf Bauers Bref til Johan III, ang. tilståndet i Finland af 1572.
  Åbo Tidningar nro 21
 11. 11 H.G. Porthan. Medd. Anteckningar i Finska Historien. - 1793 11.III. ÅT n:o 11. 15. (8.IV).
  Åbo Tidningar nro 4
 12. 12 Jac. Tengström. Medd. Frelsebref för Jösse Olåfsson 1444.
  Åbo Tidningar nro 30
 13. 13 Jac. Tengström. Medd. Et gammalt Pantebref från 1572.
  Åbo Tidningar nro 34
 14. 14 H.G. Porthan. Medd. Hertig Carls Bref til Arfved Ericson af 1597.
  Åbo Tidningar nro 6
 15. 15 H.G. Porthan o. Jac. Tengström. Handlingar till upplysning af Finlands Häfden.
  Åbo Tidningar nro 51
 16. 16 H.G. Porthan. Medd. Christian Tyrannus Bref til Riksens Råd i Finland af 1520.
  Åbo Tidningar nro 30
 17. 17 Kongl. majestäts resolutioner.
  Åbo Tidning nro 7
 18. 18 K.M:ts utslag rörande Finland. - 1802 27.II. ÅT n:o 16, 24, 32, 47, 51. (30.II.) - 1803 9.III. ÅT n:o 19, 22. - 1806 7.V. ÅT n:o 36.
  Åbo Tidning nro 95
 19. 19 Jac. Tengström. Medd. Johan III:s Bref til Fongten i Finland Ch. Blom om nye Myntet af 1575.
  Åbo Tidningar nro 10
 20. 20 Suomen maan vanhoista ajoista. Tietoja saatu Vaasan kirkossa olleesta inventariumkirjasta Suomen kovista ajoista lohdutukseksi nykyiselle ajalle.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 18