1. 1 Linder, E., Collan, A., Ullner, R.: (Inhemskt lifassuransbolag. Inbjudning till aktieteckning)
  Helsingfors Dagblad nro 160
 2. 2 Fråga om inrättandet af ett lifförsäkringsbolag
  Hufvudstadsbladet nro 229
 3. 3 Försäkringsbolaget Kaleva stiftas
  Helsingfors Dagblad nro 162
 4. 4 Lifförsäkringsbolaget Kalevas bolagsstämma d. 24 juli
  Helsingfors Dagblad nro 197
 5. 5 Det tillämnade lifförsäkringsbolaget för Finland.
  Björneborg nro 35
 6. 6 Ullner, R., Collan, A., Linder, E.: Möjligheten af ett finskt lifförsäkringsbolag.
  Helsingfors Dagblad nro 118
 7. 7 Försäkringsföreningens tidskr. 2 häft. innehåller notiser om Kaleva
  Hufvudstadsbladet nro 242
 8. 8 Nöyrä kysymys. (Minkä tähden ei vakuutusyhtiöt Kaleva ja Fennia anna sanomalehtien mukana ilmoituksia vakuutusta koskevista asioista.) Vakuutusta suosiva
  Karjalatar nro 19
 9. 9 Till red. af Folkv. (Lifförsäkringsbolaget Kalevas dividend i jämf. med utländska bolags.) Hufudstadsbo.
  Folkwännen nro 79
 10. 10 Bolaget Kaleva. (Ang. direktionens till senaten afgifna förklaring i anl. af undert. emot dess förvaltning framstälda anmärkningar) Publika ombudet hos försäkringsaktiebolaget Kaleva. (polem. följer)
  Nya Pressen nro 347
 11. 11 Widerholm, O. Th.: Kaleva och Thule. (I anl. af hr Kaslins art. i Hfbl. för den 29 dec. där han jämför lifförsäkringsbolagen Kaleva och Thule)
  Hufvudstadsbladet nro 7
 12. 12 U.S:ttaren toim. Kansakoulunopettajat ja henkivakuutus. (Kirjoituksesta S:ttaren 148 n:ssa että Kaleva-yhtiö ottaa kansakoulunopettajia vakuuttaaksensa ainoastaan korotettuja vakuutusmaksuja vastaan.) E.K.
  Uusi Suometar nro 155
 13. 13 Kalevako vai uusi? (Kirjoituksesta 258 n:ssa vakuutusyhtiöstä Kalevasta Helsingissä.)
  Wiipurin Sanomat nro 262
 14. 14 Toimitukselle. Ajatelkaa kuolematanne; muistakaa vaimoanne ja lapsianne. (Henkivakuutuksesta.) Kaima
  Laatokka nro 48
 15. 15 Medd. från allmänheten. Huru Finland följer med sin tid. (Ang. lifförsäkringspolisens giltighet vid själfmord.)
  Nya Pressen nro 68
 16. 16 Turun kirje. (Henkivakuutusyhtiön asiamiesten puuhat.) Kärki.
  Päivälehti nro 20
 17. 17 Pari sanaa palvelijoille ja heidän vanhemmillensa. (Säästäväisyydestä ja henkivakuutuksesta) Olli M.
  Savo nro 126
 18. 18 Kotimaiset henkivakuutusyhtiöt. Suomi- ja Kalevayhtiöiden toiminnasta.
  Wuoksi nro 28
 19. 19 Sammanträde för ett inhemskt lifförsäkringsbolag
  Helsingfors Dagblad nro 122
 20. 20 Försäkringsbolaget Kalevas prospekt
  Helsingfors Dagblad nro 305