1. 1 En lifränteanstalt i H:fors bildas
  Helsingfors Dagblad nro 100
 2. 2 Förslag till stadgar för kapital- och lifränteförsäkringsanstalten i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 268
 3. 3 Om kapital- och lifränteanstalten i H:fors
  Helsingfors Dagblad nro 331
 4. 4 Något att tänka på. (Uppmaning till insättning i nya kapital- och lifränte-anstalten i H:fors.)
  Hufvudstadsbladet nro 291
 5. 5 Pääoman ja elinkoron vakuutuslaitos Helsingissä.
  Uusi Suometar nro 131
 6. 6 Blomstedt, Alfr., m.fl.: (Ins.) Till Finlands högtvärderade presterskap. (Uppmaning att sprida kunskap om nyttan af kapital- och lifförsäkringsanstaltens verksamhet i Hfors.)
  Nya Pressen nro 331
 7. 7 Kapital- och ränteförsäkrings anstalten i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 287
 8. 8 Med anl. af inbjudningen till bildande af ett kapital- och lifränteförsäkrings bolag i H:fors.
  Helsingfors Dagblad nro 325
 9. 9 Kapital- och lifränteanstaltens i Helsingfors ställning.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 10. 10 Stanna icke vid första insatsen! (Ang. lifränte o. kapitalbildningsanstalter) a-J-p
  Åbo Underrättelser nro 16
 11. 11 Kapital- och lifränteförsäkringsanstalten i Helsingfors. (Ins. cirkulär.)
  Hufvudstadsbladet nro 290
 12. 12 Kapital- och Lifränteanstalten i H:fors
  Finland nro 59
 13. 13 Insatser uti kapital och lifränteförsäkrings anstalten i H:fors år 1885.
  Helsingfors Dagblad nro 141
 14. 14 Kapital och lifränteförsäkrings anstalten i Hfors.
  Nya Pressen nro 132