1. 1 Krigets och mensklighetens rätt.
  Helsingfors Tidningar nro 45
 2. 2 Helsingfors den 12. Mars. ( När är kriget berättigad!? med anl. af striden inom Förenta Staterna.)
  Helsingfors Dagblad nro 59
 3. 3 Kansain-välinen oikeus ja sodat. I. J.F.
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 4
 4. 4 Sodankäynnistä.
  Pohjois-Suomi nro 7
 5. 5 Ikuinen rauha on rumaa uneskelemista. (Sodan tarpeellisuudesta.)
  Sanomia Turusta nro 23
 6. 6 I fredssaken. (Försvar för kriget i vissa fall.) H.V.
  Folkwännen nro 243
 7. 7 Mitä hyötyä nykyaikaiset sotavarustukset tuottavat?
  Waasan Lehti nro 101
 8. 8 Mosk. Wädomosti (om den ryska och finska åsigten ang. krigshemligheter.)
  Hufvudstadsbladet nro 108
 9. 9 Om Krigets verkan på Luftkretsen, Väderleken och Jordens fruktbarhet.
  Åbo Tidning nro 11
 10. 10 Pansarfartygens betydelse.
  Helsingfors Dagblad nro 93
 11. 11 Hämeenlinna. Sotalaivasto kunnossa.
  Hämäläinen nro 24
 12. 12 Sotain lakkaamisesta.
  Suometar nro 4
 13. 13 Piiritys-tilasta. (sodan-aikana.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 50
 14. 14 -n.(Sortavalasta. Sodasta.)
  Ilmarinen nro 37
 15. 15 Sota ja sivistystä.
  Sanomia Turusta nro 34
 16. 16 Krigen förr och nu. I.
  Björneborgs Tidning nro 46
 17. 17 Hvilka fördelar och hvilka olyckor beredas ett land genom krig. Bref till Folkv. B-1.
  Folkwännen nro 99
 18. 18 Mitä mietimme sodista?
  Tuntematon 3 nro 33
 19. 19 Sota ja rauha. I. (Sodan turmiollisista seurauksista.) (Jatk.)
  Keski-Suomi nro 62
 20. 20 Sodasta.
  Sanomia Turusta nro 172