1. 1 De första Protestantiska kyrkorne i det Inre af Ryssland. (Efter Mittheilungen fur die Evang. Geistl. Russiands.)
  Borgå Tidning nro 17
 2. 2 Handels-underrättelser. (Ryska General Consulernas rapporter angående Liibecks och Marseilles handel med Ryssland år 1846.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 94
 3. 3 (Läh.) Kreekan-uskolaisten vannottamisesta. F.
  Tapio nro 4
 4. 4 Till red för H-fors Tidn. (Med anl. af i no 294 ang. Rysslands storhet.) V.L. Cajander.
  Helsingfors Tidningar nro 297
 5. 5 Orjien vapauttaminen Wenäellä. (Kuvalla.)
  Maiden ja merien takaa nro 5
 6. 6 Historian opetukset. (Venäläisen sotahuuto kaikkia vieraita kansoja vastaan, jotka kuuluvat Wenäjän valtakunnan yhteyteen.)
  Suometar nro 17
 7. 7 Rysslands tidehvarf. (En artikel af Kattkoff i Moskwa Tidn. om Rysslands framtid.)
  Åbo Underrättelser nro 36
 8. 8 Om befolkningen i det gamla Bjarmaland före ryssarnes ditkomst. D.E.D.E-s.
  Finlands Allmänna Tidning nro 31
 9. 9 Kuukauskirje. (Uusi sotaväenlaitos Wenäjällä.)
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 12
 10. 10 Weckorapport. (Teater, konserter. Reglemente om judarnas klädedrägt i Polen. Skolförslag.)
  Vikingen nro 12
 11. 11 (Ins.) Jernvägarne i Ryssland. A.G.
  Borgåbladet nro 7
 12. 12 Wenäjän valta Aasiassa. (Yleinen kuvaus.) (jatk.)
  Hämäläinen nro 30
 13. 13 Om barmhertighets systrar, denna institutions uppkomst och utveckling. (Katarina sjukhuset i Ryssland.)
  Helsingfors Dagblad nro 353
 14. 14 Pietarin kaupunki. (Historiiki.) (jatk.)
  Tuntematon 2 nro 4
 15. 15 Postförhållanden i Ryssland. Spm.
  Helsingfors Dagblad nro 200
 16. 16 Åkerbrukets och landtmanna näringarnas tillstånd i Ryssland. (forts.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 75
 17. 17 De ryska klostrens industriella sida. I. II. (Utdrag ur arbetet Försök till en undersökning om våra klosters egendom och inkomster utgifvet i St Petersburg af hr Kosstisslawbeff.) a-J-p. (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 196
 18. 18 Ett sällskap för handelsförbindelse med Sibirien har bildats i Moskva.
  Helsingfors Dagblad nro 161
 19. 19 Peter den stores testament. I. (I anledning af ett af d:r Berkhols 1863 publiseradt arbete härom.) a-J-p. (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 35
 20. 20 Pohjois-Venäjän kerettiläisistä. (Mukailema venäjänkielisestä teoksesta.) J.P.
  Savo nro 52