1. 1 Komité för undersökning af bred- och smal-spåriga jernvägar i Sverge och Norge.
  Helsingfors Dagblad nro 173
 2. 2 Grundlagskonflikten i Danmark.
  Morgonbladet nro 99
 3. 3 Perustuslaillinen kiista Tanskassa.
  Uusi Suometar nro 52
 4. 4 Lifräntesakens framgång i Sverige.
  Vasabladet nro 13
 5. 5 Den religiösa rörelsen i Sverige. (forts.)
  Vasabladet nro 75
 6. 6 Årsdagen af slaget vid Hörnefors.
  Åbo Underrättelser nro 178
 7. 7 Ruotsin valtiollinen asema. (Ote kirjasta: Katsahdus Ruotsin valtiolliseen muinaisuuteen ja tulevaisuuteen Skandinavian puolustuksen johdosta, kirj. -m. Koskee Suomea.)
  Uusi Suometar nro 39
 8. 8 Om Sveriges högsta domstolsstatsrättsliga ställning och betydelse. (rec.)
  Helsingfors Dagblad nro 295
 9. 9 Två kulturbilder från 1600 talet. (Svenska armén vid 30 åriga kriget.) I. En herolds färd. II. En svensk ambassad i Moskva. (forts.)
  Helsingfors nro 1
 10. 10 Kaarle kahdestoista. Ruotsin kuningas. Suomen Suuriruhtinas w. 1697- 1718. (Kuvalla.) (jatk.)
  Kyläkirjaston Kuvalehti nro 9
 11. 11 Reflexioner i anledning af arméfrågans behandling i Sverge. K.A.
  Wiborgs Tidning nro 137
 12. 12 (Ins.) Ett språkligt inlägg i frågan om Skandinaviens invånare. H.J.
  Helsingfors nro 60
 13. 13 Jernvägen mellan Haaparanta och Ofotenfjord. (Enl. svenska väg- och vattenbyggnadsstyrelsens utlåtande.)
  Helsingfors Dagblad nro 81
 14. 14 Ett och annat från vida verlden. (Dansk polarexpedition till Frans Josephs land. Engelska crymnaster i Sthlm.)
  Helsingfors Dagblad nro 199
 15. 15 Några ord om de kyrkliga förhållandena i Sverge. (Sekterna.)
  Mellersta Österbotten nro 21
 16. 16 Ruotsalaisuuden nykyiset ponnistukset. (Sanomalehdistössä.)
  Satakunta nro 96
 17. 17 Den föreslagna jernvägen mellan Ofoten och Haparanda.
  Uleåborgs Tidning nro 16
 18. 18 Om statsskuld. (Ur Sundswallsposter, tillägg.) (forts.) J. Kr. S.
  Vasabladet nro 31
 19. 19 Strösocker. (Förordning ang. danskans eller svenskans företräde såsom kyrkspråk på Gottland.) Erik T.
  Vasabladet nro 78
 20. 20 Sverges och Norges sjöfart på Finland under år 1882.
  Helsingfors Dagblad nro 97