1. 1 Åbo. Handlanden F. Fahlgren ++.
  Nya Pressen nro 238
 2. 2 Åbo. ++ Handl. F. Fahlgren.
  Östra Finland nro 204
 3. 3 Hr. Fahlstedts porträttbyst, utförd af prof. v. Becker.
  Helsingfors nro 4
 4. 4 Sandels adjutant, Carl Adolf Fahlstedt. (Fr, finska krigshistorien.)
  Nya Pressen nro 175
 5. 5 -dt, Sandels adjutant, Carl Adolf Fahlstedt, född 19/IV 1788, död 24/VII 1841. (forts.)
  Vasabladet nro 79
 6. 6 Å-n. Professor Rudolf Fal b. (För Åbo Tidning.)
  Åbo Tidning nro 266
 7. 7 N-r, Korresp. (Nykarleby. Tullförvaltar Falck af flyttat från orten.)
  Åbo Underrättelser nro 82
 8. 8 Geheimerådet Anders Henrik Fal ek. (nekrolog).
  Finlands Allmänna Tidning nro 292
 9. 9 Meddelad!). Nekrolog. (Anders Henrik Falck.
  Åbo Underrättelser nro 2
 10. 10 ++ Sotavanhus N. Falck.
  Suomen Julkisia Sanomia nro 25
 11. 11 Osakeyhtiö Oskar Falck on saanut vahvistetut säännöt.
  Suomen Teollisuuslehti nro 90
 12. 12 Osakeyhtiö Oskar Falck on saanut vahvistetut säännöt.
  Sanomia Turusta nro 90
 13. 13 Kadonnut. Kopisti luotsiylihallituksessa O.W. Falck.
  Päivätär nro 39
 14. 14 J.A-n, (Porin läänin lagmanni, tähtimies Paul Emil Fal ek.)
  Suometar nro 41
 15. 15 ++ Vice amiralen vid ryska gardessjöekipaget Petter Falck aflidit i Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 154
 16. 16 Sångerskan Tekla Falck afslutat engagement m. sv. teatern i Hfors.
  Åbo Underrättelser nro 89
 17. 17 Korresp. (Willmanstrand. Konsert af Frk. Thekla Falck och Bruno Holm.)
  Helsingfors Dagblad nro 194
 18. 18 Laulajaiset Iisalmella antoivat neiti Thekla Falck ja hra Bruno Holm.
  Tapio nro 72
 19. 19 Vedermäle. Handl. Th. Holm åt biträdet hr. W. Falck.
  Åbo Underrättelser nro 151
 20. 20 Dödsfall, Protokollssekreteraren Victor Falc k.
  Helsingfors Tidningar nro 3