1. 1 Se no 89.) Minnen från Savolax. (II. Slaget vid Porosalmi. III. Sprengtportens porträtt. IV. Gustaf III i St. Michael.
  Åbo Underrättelser nro 115
 2. 2 Blickar ur förgångna tider. Klubbekriget i Österbotten.
  Österbotten nro 9
 3. 3 Från Grefvens tider.
  Borgåbladet nro 13
 4. 4 Medd.) (Kuriöse finsko män.) Om J.R.A:s artikel i Kirj. Kuukauslehti ang s.k. Pseudo-furstar i Finlands historia.
  Hufvudstadsbladet nro 101
 5. 5 Nyårsnatten 1869. (Tankar med anl. af årskiftet. Åren 1721, 1638, 1438, 1350, 1250, 1157: tidstaflor.)
  Österbotten nro 1
 6. 6 Historiska konturteckningar. III. Den första hedersdagen. (Vid Siikajoki.)
  Hufvudstadsbladet nro 77
 7. 7 (Korr.) (Nykarleby. Politik.) Nabopolassar.
  Vasabladet nro 46
 8. 8 Onko se ruotsinkiihkoisten juhla vaiko suomimielisten? ja mitä siitä juhlasta on apua? (Kustaa Adolfin juhlasta.) Kansalainen.
  Kaiku nro 43
 9. 9 (Ins.) Haf va våra förfader på något sätt genom sina vikingafärden bidragit till kulturens och civilisationens utveckling i sitt hemland?
  Österbotten nro 2
 10. 10 H-fors. (Viborska Afdelningens årsfest, föredrag: gränsoroligheterna i Euräpää härad på 1500 talet.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 56
 11. 11 Ett godt nytt år! (Reflexioner öfver landets politiska, sociala och andliga utveckling 1872.)
  Vikingen nro 1
 12. 12 Ännu några ord om de f ordna Birkarlarne. J.A. Lindström.
  Finlands Allmänna Tidning nro 222
 13. 13 Ur Finlands kulturlif under 18:de seklet. (En serie föreläsningar af Gabr. Lagus.) Stora ofreden. I.
  Helsingfors Dagblad nro 168
 14. 14 j.o.i.r. Ett dokument 1788 års krig. Relation om Savolaxske Brigadens Operation,
  Vasabladet nro 44
 15. 15 Brefkort till bygderna. Nyårstankar. Hfor l Jan. (Om nyårsvisiternas afskaffande. Fjolårets bemärkelsedagar i Finlands politiska lif.) John Petter.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 16. 16 y.k.k. Kuinka historia rahvaan muistossa muodostuu? (Suomen historia Ruotsin vallan aikana.)
  Kirjallinen Kuukauslehti nro 7
 17. 17 Hvarjehanda. (Bref från konung Gustaf I ang. bl. annat gäddor från Finland.)
  Björneborgs Tidning nro 93
 18. 18 Otteita Itä-Suomen historiasta. II. Entisistä sodanwarustuksista. J.M. Salenius. (jatk.)
  Ilmarinen nro 43
 19. 19 Suuresta nälkähädästä maassamme w. 1695-97. J.A.B. (jatk.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 18
 20. 20 Bref fr. Kuopio. (Om åstadkommandet af fredsnämmd.) B.
  Wiborgs Tidning nro 22