1. 1 Kuppis brunnsinrättning o. badanst.
  Åbo Underrättelser nro 137
 2. 2 Badgästernas antal vid kuranstalten i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 81
 3. 3 Badgästernas antal i Åbo enligt Journ. de St. Petersb.
  Åbo Underrättelser nro 95
 4. 4 Småbref från Åbo.(Kuppis.)
  Hufvudstadsbladet nro 144
 5. 5 Småbref från Åbo. (Gas på Kuppis.)
  Hufvudstadsbladet nro 209
 6. 6 Gasledning till Kuppis.
  Åbo Underrättelser nro 53
 7. 7 Kunnialahja Leskirouva Maria Blomqvistille, joka Kupittaan kylpylaitoksessa on pitänyt kylpymestarin tointa.
  Sanomia Tampereelta nro 24
 8. 8 Reseminnen. III. (Åbo. Kuppis.)
  Wiborgs Tidning nro 81
 9. 9 Belöning för långvarig tjänst. Silfverkanna åt baderskan Maria Blomqvist å Kuppis.
  Åbo Underrättelser nro 67
 10. 10 Kupittaan kylpylaitoksen kylpyvierain luku.
  Sanomia Turusta nro 30
 11. 11 Badgästernas antal vid Kuppis.
  Åbo Underrättelser nro 79
 12. 12 Badgästernas antal vid Kuppis.
  Åbo Underrättelser nro 85
 13. 13 Priset på en aktie i badhuset på Kuppis.
  Åbo Underrättelser nro 44
 14. 14 Ins.) (Om St. Henriks badhus.
  Åbo Underrättelser nro 100
 15. 15 Kupittaan kylpylässä kylpiäin luku.
  Sanomia Turusta nro 30
 16. 16 A-Sg. Från en resa i eget land. (Kuppis.)
  Hufvudstadsbladet nro 172
 17. 17 Gästernas antal vid Kuppis kallvattenkuranstalt.
  Åbo Underrättelser nro 106
 18. 18 Kupittailla kylpiäin luku.
  Sanomia Turusta nro 28
 19. 19 Kuppis badinrättning repareras.
  Åbo Posten nro 64
 20. 20 På Kuppis utföres musik på morgnarna.
  Åbo Posten nro 88