1. 1 Topografens arbeten, klagomål öfver fälda trän och nedtrampade fält.
  Borgåbladet nro 23
 2. 2 (Ins.) I anledning af gjorda frågor till vederbörande rörande de ryske Topograferne i Finland. En rysk topograf.
  Borgåbladet nro 33
 3. 3 De topografiska mätningarna i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 80
 4. 4 Tidningsöfversigt. (Östre Nylands artikel Topografernas härjningar .)
  Borgåbladet nro 98
 5. 5 Topografernas härjningar.
  Östra Nyland nro 72
 6. 6 I topograff rågan. (Med anl. af en art. i Bbl. för den 10 dec.)
  Östra Nyland nro 74
 7. 7 B:borg. Topografiska undersökningar göras.
  Björneborgs Tidning nro 43
 8. 8 -sf-(Onko meikäläisillä maanmittareilla oikeus hakata yksityisten metsää?)
  Sanomia Turusta nro 144
 9. 9 En topografisk kartläggning af Finland genom ryska ingeniörer.
  Helsingfors Dagblad nro 292
 10. 10 Ryska topograferna i östra Finland. (Om ersättning för inkvarteringskostnaderna.)
  Fredrikshamns Tidning nro 64
 11. 11 Chefen för de topografiska mätningarna rättar notisen i Bbl n: 2 ang. ryska topografers ställande under krigsrätt.
  Borgåbladet nro 4
 12. 12 De topografiska mätningarna i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 343
 13. 13 (Lähet.) Venäläisety topografiset mittarit ja yleinen maan jakamisjuttu.) G.S.
  Uusi Suometar nro 196
 14. 14 Nystad. Allmogens tro om topograferna.
  Åbo Underrättelser nro 343
 15. 15 Tilaton kansan luulo venäläisten topografien maanmittauksesta maanjaon ja asevelvollisuuden suhteen.
  Aura nro 60
 16. 16 Wenäläisten topografien toiminnasta Suomessa.
  Turun Lehti nro 86
 17. 17 Strategisk undersökning af finska skärgården påtänkt från rysk sida.
  Helsingfors Dagblad nro 183
 18. 18 Rättegång med de ryska ingeniörerna. (Underslef vid remontarbeten i Fredhamn.)
  Fredrikshamns Tidning nro 61
 19. 19 Fredrhamn d. 21 aug. (Aug. de ryske topografernas inkvartering.)
  Fredrikshamns Tidning nro 67
 20. 20 Ins.) Frågor till vederbörande rörande de ryske Topograferne i Finland.
  Borgåbladet nro 28