1. 1 En militär sanitetsförening.
  Helsingfors Dagblad nro 82
 2. 2 Kirje Helsingistä. (Sotalääkäreiltä vaadittava Suomen kielen taito. Asevelvollisten pataljoonain sotaliput. Ajuriemme reet.) Matti.
  Uusi Suometar nro 38
 3. 3 Om ordnandet af finska militärens sanitetsväsende. (D:r Krohns framställning i frågan vid senaste läkaremöten.) I. II.
  Helsingfors Dagblad nro 278
 4. 4 Gåfva af förbandsmodeller till finska militärens sanitetsväsende.
  Nya Pressen nro 163
 5. 5 Hälsovården vid militären. (Med anl. af en art. i U.S. Bär hälsovården vid finska militären rubbas? Civil Läkare.
  Nya Pressen nro 90
 6. 6 Onko Suomen sotaväen terveydenhoitojärjestelmä rikottava?
  Uusi Suometar nro 71
 7. 7 Om sättet för utnämningen af öfverläkare för de värnepligtige.
  Helsingfors nro 147
 8. 8 Helsingfors den 29 januari. (Den militära hygienin.)
  Helsingfors Dagblad nro 27
 9. 9 Bref från H:fors. II. (Snellmans verksamhet. Berättandet af öfverläkaretjänsten vid finska militären.) Amieus.
  Östra Nyland nro 31
 10. 10 H:fors d. 11 Aug. (Ang. läkarevården vid reservkompanierna.)
  Helsingfors Dagblad nro 216
 11. 11 Rättelser af tryckfel i art. Om ordnandet af finska militärens sanitetsväsende i N:o 278 o. 281. Af H.D.
  Helsingfors Dagblad nro 282
 12. 12 (H:fors. Berättandet af de ny inrättande militärläkaretjensterna vid befällhafvarstyrelsen.) F.W.
  Åbo Underrättelser nro 72
 13. 13 Ännu några ord om organisationen af finska militärens sanitets väsende. (Med anl. af en art. i U.S. n. 71.)
  Nya Pressen nro 111
 14. 14 Vieläkin sananen Suomen sotaväen terveydenhoitojärjestelmästä.
  Uusi Suometar nro 28