1. 1 Hevosia Suomesta Wenäjän tykkipatteria varten.
  Ilmarinen nro 38
 2. 2 Om leveransen af trossvagnar till ryska militären. Bref från H:fors till Nya Dagl. Alleh.
  Helsingfors Dagblad nro 294
 3. 3 Rykten om att den finska militärgymnastiken skulle införas i ryssland.
  Helsingfors Dagblad nro 18
 4. 4 Wenäjän sotaväki. (Kuinka se jaetaan.)
  Suometar nro 13
 5. 5 H:fors. (Ryska distriktskrigsdomstolen.)
  Helsingfors Dagblad nro 77
 6. 6 Korresp. fr. hufvudstaden. (Värnepligtsreformen införd i Ryssland.) Vigil.
  Åbo Underrättelser nro 41
 7. 7 Den finska militärgymnastiken införes i Ryssland.
  Wasa Tidning nro 9