1. 1 Förolyckad landsman. Fil. doktor Alfred Edman i Stockholm.
    Helsingfors Tidningar nro 74
  2. 2 Finnar kallade till ledamöter af Nordiska Fornskrift Sällskapet i Köpenhamn) kyrkh. i Helsingfors Dr. S.A. Chrons, Advokat fiskalen i Vasa Dr. C.I. Boy, prosten Dr. Edman.
    Helsingfors Tidningar nro 85
  3. 3 Domprosten Johan Adam Edman , aflidit i Åbo. Biografi.
    Helsingfors Tidningar nro 18
  4. 4 Turun Tuomioprovasti tohtori J. A. Edman ++.
    Sanomia Turusta nro 9
  5. 5 Filosofie- och teologie-doktorn Johan Adam Edman, aflidit, biografi.
    Åbo Tidningar nro 16
  6. 6 Domprosten Edmans jordfästning.
    Åbo Tidningar nro 18
  7. 7 (Domprosten J.A. Edman i Åbo ++).
    Åbo Underrättelser nro 16
  8. 8 Vid ref. i N:o 15 om d:r Edmans meriter utelämnades en utnämning, som nu meddelas.
    Åbo Underrättelser nro 17
  9. 9 Domprosten d:r Edmans jordfästning.
    Åbo Underrättelser nro 18
  10. 10 -tt-. Från flydda tider. XI. Åter vid gymnasium. (Teckning af Theologie Dokt. Johan Adam Edman, lärare vid Åbo gymnasium.)
    Hufvudstadsbladet nro 87
  11. 11 underrättelser om naturforskarena Ehnberg och Hammarström i södra Sibirien.
    Finland nro 287
  12. 12 Filos. kand. K. Ehnberg återvänd! till Finland från en forskningsresa i Sibirien.
    Hufvudstadsbladet nro 299
  13. 13 Kand. Ehnberg återkommit från sin forskningsfärd till Asien.
    Nya Pressen nro 348
  14. 14 Finska gardet. (Sårade i kriget: Ehnberg.)
    Helsingfors Dagblad nro 302
  15. 15 I kriget sårade finnar. Stabskaptenerne Woldemar Ehnberg och Ivar Heinricius, löjtn. Georg Munsterhjelm, kapten E.G. Mendt.
    Helsingfors Dagblad nro 312
  16. 16 Wiborg. Sårade kapten Ehnberg anländt från kriget.
    Östra Finland nro 133
  17. 17 Stabskaptenen Ehnberg utnämnd till riddare för tapperhet.
    Finlands Allmänna Tidning nro 104
  18. 18 Gardesstabskapt. Ehnberg : till riddare, för tapperhet i krig.
    Helsingfors Dagblad nro 122
  19. 19 Taapikapteeni Ehnberg on saanut virkavapauden, haavoitettu sodassa.
    Suomalainen Wirallinen Lehti nro 97
  20. 20 C.O.B,, (Kaskö. Sjöfarten. Handl. Mathias Ehnrot hf).
    Wasa Tidning nro 140