1. 1 Provincialläkaren O.E. D ah l aflidit i Ekenäs.
  Hufvudstadsbladet nro 146
 2. 2 ++ Dr. Oskar Emil Dahl i Ekenäs.
  Nya Pressen nro 146
 3. 3 Provincialläkaren i Ekenäs Oskar Emil Dahl aflidit.
  Nya Pressen nro 312
 4. 4 D: r Oskar Emil Dahl aflidit i Ekenäs.
  Vestra Nyland nro 42
 5. 5 Ekenäs, D:r Dahls jordfästning.
  Vestra Nyland nro 44
 6. 6 A.E., (Korr.) (Kokkola. Utnämnd lärarinna: fröken R. Dah l.)
  Vasabladet nro 17
 7. 7 Korresp. till Å.P, (Kimito. Mag.Samuel Dahl ++ .)
  Åbo Posten nro 293
 8. 8 Skolläraren mag. Samuel Fredrik Dahl afled i Kimito.
  Åbo Underrättelser nro 276
 9. 9 ++ Tullförvaltarenkan Johanna Vilhelmina Dahlbeck i Björneborg.
  Nya Pressen nro 44
 10. 10 E-n, Korrespondens från Wasa. (Hrr. Ervasts och P.S. Dahl-becks föredrag.)
  Hufvudstadsbladet nro 292
 11. 11 Kr., (Wasa. Tekniskt-litterära föredrag af 3.P. Dahlbeck. Konflikten i Mustasaari. Ångbåtsförbindelsen Lübeck-Österbotten-. Postgången.)
  Åbo Underrättelser nro 39
 12. 12 Kr., (.Wasa. Dahlbecks tekniskt litterära föredrag.)
  Åbo Underrättelser nro 41
 13. 13 Kr. B (ins.) (Wasa. Om S.P. Dahlbecks tekniskt-litterära föredrag.)
  Åbo Underrättelser nro 50
 14. 14 B:borg. undervisning i bokföring meddelar lektor S. Dahl -bec k.
  Björneborg nro 32
 15. 15 H:linna. Lehtori S.P. Dahlbec ki n opetus kauppakirjanpidossa.
  Hämäläinen nro 24
 16. 16 Kulturhistoriskt föredrag hålles i Hfors den 10 maj af lektor S.P. Dahlbeck.
  Helsingfors Dagblad nro 124
 17. 17 Lektor S.P. Dahlbeck meddelar kurs i bokföring i Åbo.
  Åbo Posten nro 116
 18. 18 H:r S.P. Dahlbeck, lektor i Handelsvetenskaperna väntas till Borgå.
  Borgåbladet nro 50
 19. 19 Hämeenlinna. Opetusta kirjanpidossa aikoo lehtori S.P. Dah 1- beck antaa.
  Hämäläinen nro 42
 20. 20 Wasa. Lektioner i dubbel italiensk bokföring gifver hr. S.P. Dahlbeck.
  Vasabladet nro 45