1. 1 Alf.i Korrespondens. (Helsingfors. Fr. Cygnaei födelsedag firas.)
  Björneborg nro 15
 2. 2 Hist.-filologiska sektionens medlemmar uppvaktade sin afgångne dekanus, statsrådet Cygnaeus med sång.
  Finlands Allmänna Tidning nro 243
 3. 3 Helsingfors. Om en profession i Cygnaeus. Om skådespelet Daniel Hjort. Små häften angående litteratur och konst af Cygnaeus kritik .) (Om Cygnaei författarskap.
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro 14
 4. 4 Helsingfors. (F. Cygnaeus uppvaktas med sång.)
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro 18
 5. 5 Fr. Cygnaei födelsedag firas.
  Helsingfors Dagblad nro 76
 6. 6 Hyllning för Fr. Cygnaeus på hans 60 de födelsedag.
  Helsingfors Dagblad nro 77
 7. 7 Från svensk-norske eskaderns besök. (Fr. Cygnaei tal vid festen i Hfors.)
  Helsingfors Dagblad nro 186
 8. 8 Universitetets filos, fakultets hist. filol. sektion uppvaktade med sång sin åtgående dekanus prof. F. Cygnaeus.
  Helsingfors Dagblad nro 242
 9. 9 Helsingfors krönika. (Fr. Cygnaei födelsedag firas.)
  Hufvudstadsbladet nro 76
 10. 10 Kanslirådet Fr. Cygnaeus uppvaktas på sin 60 de födelsedag.
  Hufvudstadsbladet nro 77
 11. 11 Till Fredr. Cygnaeus från Finlands studenter, 1.IV. 1867. Det skönas geniers väna tropp.
  Hufvudstadsbladet nro 77
 12. 12 Ute o. hemma. (Kanslirådet F. Cygnaeus hållit föredrag. )
  Österbotten nro 11
 13. 13 Statsrådet Fr. Cygnaeus uppvaktad af stud. korpsen.
  Hufvudstadsbladet nro 74
 14. 14 Maisteri vihkiäiset. Prof. Cygnaeuksen promotori-oikeus.
  Uusi Suometar nro 13
 15. 15 Kunnian osoituksia. (Ylioppilaskunta laulanut F. Cygnaeu sen luona.)
  Uusi Suometar nro 27
 16. 16 Föreläsning af dr. Lagus: F. Cygnaeus som skald.
  Wiborgs Tidning nro 8
 17. 17 Statsrådet Fredrik Cygnaeus uppvaktad med sång,
  Helsingfors Dagblad nro 76
 18. 18 Statsrådet Fredr. Cygnaeus uppvaktad med sång.
  Hufvudstadsbladet nro 77
 19. 19 Ylioppilaiden kunniaosoitus Fr. Cygnaeusen syntymäpäivänä.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 38
 20. 20 Den l April 1872. (Statsrådet Fr. Cygnaeii tal t. studenterne vid deras uppvaktning.)
  Hufvudstadsbladet nro 77