1. 1 Helsingfors. (H.K. Maj:t har förordnat att vid Pauloffsha Kadet- Korpsen i St. Petersburg tio Kadet-vakanser skala inrättas för ynglingar af finsk härkomst.)
  Åbo Tidningar nro 88
 2. 2 Insändt.) Till Åbo Underrättelser och Helsingfors Tidningar. f.d. Militär. (Angående notiser om militärbefordringar rörande Finnar i Rysk tjenst.
  Borgå Tidning nro 33
 3. 3 Angående ryska musikanten Grönholm i H.fors, som häktats för otillständigt tal om Alexander II och som af ryska blad uppgifvits vara finne.
  Helsingfors Dagblad nro 106
 4. 4 Till Respective Prenumerante af Åbo Underrättelser. (Å.U:s svar till en insändare i B.T n:o 33, som klandrar Å.U. för att den icke haft notiser om Militär-befordringa.)
  Åbo Underrättelser nro 36
 5. 5 Wenäjän sotapalveluksessa olleen suomalaisen muistelmia palanen. T.A.
  Suometar nro 3
 6. 6 Finnar i Ryssland. Med anl. af. H.D:s uppgifter ang. finnars i ryska armén transportering till Finland.
  Finlands Allmänna Tidning nro 4
 7. 7 En notis om att inga i ryska armén tjenande finnar få transporteras till de i Finland förlagda trupper.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 8. 8 I anl. af uppgiften i H.D. om att finnar, som äro officerare i rysk krigstjenst icke bifallas transport till de i Finland förlagda trupper.
  Helsingfors Dagblad nro 5
 9. 9 F.A.T:n lause syystä, miksi suom. upsierit pidätetään Wenäjällä.
  Päivätär nro 2
 10. 10 Lähetetty.) Pätkiä. (F.A.T:n selitys syystä, miksi suom. upsierit pidätetään Wenäjällä.
  Päivätär nro 2
 11. 11 Inf. på begäran.) (Ett exempel på huru finska officerare äro omtyckta i Ryssland af sina soldater.
  Åbo Underrättelser nro 84
 12. 12 Nuoren suomalaisen sotilaan vaiheet Wenäjällä. (jatk.)
  Länsi-Suomi nro 1
 13. 13 Muuan sana suomalaisista upseerista Wenäjän palveluksessa.
  Uusi Suometar nro 81
 14. 14 En afton i en rysk familj. För N. Pr. af A.D. (En ung finsk löjtnants besök hos sin chef i Ryssland.)
  Nya Pressen nro 345