Övrigt digitaliserat material - ur Nationalbibliotekets samlingar

Böckernas Finland

Böckerna i nätbiblioteket kan läsas under 2017 och de kommer att presenteras i tv- och radioprogram och på webben.

A Tale of Two Countries

Det digitala galleriet berättar om anmärkningsvärda politiska händelser och människors personliga erfarenheter.

Finlands kartor och kartsamlingar

Ett urval av historiska kartor över Finland från 1500-1900-talets förra hälft.

Nordenskiölds kartsamling

Kartor ur Nordenskiölds samling.

Klassikerbiblioteket

Klassisk finländsk skönlitteratur.

Dissertationer från Åbo Akademi

Doktorsavhandlingar från år 1642 till 1828.

Småtryck

Ett urval av tryck, reklamer, bilder och prislistor, guider, handledningar och meddelanden samt övriga tryckalster i litet format.

Urho Kekkonens publicerade verksamhet

Urho Kekkonens litterära produktion samt texter till Ari Uinos redigerade publikationer 1997-2000.

Raita - musik från äldre skivor

Inhemska skivor utan copyright.

Fragmenta membranea -samlingen

Pergament fragment från skiftet av 900- och 1000-talen till 1500-talets hälft

Fenno-Ugrica

Digital samling av finsk-ugriske publikationer.

Finna

Med Finna kan man söka i alla Nationalbibliotekets sökbara samlingar: nationalsamling, musikbibliotekets samling, humanistiska samling, slaviska bibliotekets samlingar samt i den inhemska artikeldatabasen.

Så här donerar du

Donera 10 euro. Understöd kulturarvet genom att skicka ett textmeddelande "KANSALLISKIRJASTO" till numret 16499.