Öppna databeta

Berätta för oss hur du använder öppna data. Vi frågar om din bruk för statistiska ändamål och för att utveckla material vidare. Efteråt, du kommer att ha personlig nedladdningslänk.
Mer information: (in Finnish): Kettunen, Pääkkönen & Koistinen (2016): http://journal.fi/inf/article/view/59433. Ofta ställda frågor på wiki.
Användningsvillkor (in Finnish). Användarna kan inte dela ut upphovsrättsskyddat digitaliserat material utan tillstånd från rättighetsinnehavaren.
Du kan skicka feedback via Feedback-funktionaliteten hos Digi.
EU - Europeiska regionala utvecklingsfonden Hävkraft från EU 2014-2020

Nyaste information om användning av öppna data

Beskrivning Länk Datum
{{item.description}} {{item.externalUrl}} {{item.created | date : 'shortDate'}}