Ofta ställda frågor

Vissa tidningar saknar nummer uppe i kanten, eller har en nolla istället för numret.

Praxis för att numrera tidningarna har varierat. Siffran 0 betyder vanligen att tidningen är ett provnummer.

Det går inte att öppna webbplatsen med iPad?

Vanligen beror det på att inställningen ”privat surfning” är aktiverad. När privat surfning är aktiverad visas webbläsaren i svart. Du kan avaktivera inställningen genom att trycka på + uppe i hörnet och trycka på Privat.

Jag vill kopiera en viss sida i en tidning.

Läsa information av kopieringstjänsten.

Hur hänvisar jag till materialet?

Ange källan när du använder materialet, t.ex. Nationalbibliotekets digitala samlingar, digi.kansalliskirjasto.fi, Wiipuri, 31.12.1904.

Vilka årgångar är tillgängliga i tjänsten?

Alla tidningar fram till år 1929 kan fritt användas på nätet. Nyare tidningar kan läsas i friexemplarsbiblioteken. Material från 1911 och senare är tills vidare inte fritt tillgängligt. Enskilda nyare årgångar kan digitaliseras endast med understöd av bibliotekets samarbetspartner. Nyare material kan man läsa i friexemplarsbiblioteken.

Hur kan jag understöda Nationalbibliotekets verksamhet?

Aktiva användare och kommunikation hjälper oss. Man kan också stöda bevarandet av kulturarvet genom att donera via Helsingfors universitets fonder. Fyll i blanketten och välj ”Fonddonationer” i fältet ”Donation till” och ”Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto” i fältet ”Fond”. I fältet ”Meddelande” kan du fylla i hur du vill att din donation ska användas (t.ex. Finland 100, digitalisering, digi.kansalliskirjasto.fi). Mer information på Nationalbibliotekets webbplats. Du kan också föreslå utvecklingsidéer via Respons-funktionen i Digi.

Jag skulle gärna vilja ha råd och hjälp med vårt eget digitaliseringsprojekt.

Först lönar det sig att kontrollera att man har rättsinnehavarens tillstånd. Man behöver tillstånd redan för att digitalisera materialet, och också för att göra materialet tillgängligt för andra. Med stöd av 16 § i upphovsrättslagen kan vissa bibliotek (t.ex. Nationalbiblioteket) digitalisera material som finns i deras egna samlingar för internt bruk. I regel måste man be varje författare och bildframställare om tillstånd om de inte har överfört sina rättigheter med ett avtal. Kopiosto har information om rättigheter som gäller tidningar.

Har Nationalbiblioteket projekt på gång som utvecklar verksamheten?

På sidan Projekt finns alla Nationalbibliotekets pågående projekt och deras mål. På projektens egna sidor finns mer information.

Kan jag använda allt digitalt material på min hemdator?

Ja, materialet som har inte copyright ännu längre kan användas för sådana ändamål. Vi önskar att man hänvisar till det digitala materialet, t.ex. så här: Kaleva, 13.10.1905 nr. 238, s. 1 https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/640096 Nationalbibliotekets digitala samlingar. Bilderna som kan laddas ner från Digi har dpi-värdet 200. Det lönar sig att kontrollera om det är ett lämpligt värde för den egna publikationen. Man kan få en bild med bättre kvalitet via Kopieringtjänsten. Mer information om kopieringtjänst. 22 § i upphovsrättslagen ger också möjlighet att i överensstämmelse med god sed använda citat i den omfattning som motiveras av ändamålet.