digi.kansalliskirjasto.fi
14 713 083  sidor

Tidningar

Totalt  7 765 108  sidor.
Fritt tillgängliga  4 078 876  sidor (52%) (-1929)
Begränsat tillgängliga  3 686 232  sidor (48%) (1930-).

Fritt
Begränsat

Tidskrifter

Totalt  6 818 632  sidor.
Fritt tillgängliga  3 379 150  sidor (49%) ( -1929)
Begränsat tillgängliga  3 439 482  sidor (51%) (1930-).

Fritt
Begränsat

Småtryck


Fritt tillgängliga 129 343  sidor.

Fritt

opendata.frontpage.title

opendata.frontpage.description


Välkommen till Finlands historia och förgångna tider med hjälp av digitaliserade tidningar!

Nationalbiblioteket har digitaliserat tidningar som utkommit i Finland 1771-1929. De är tillgängliga för allmänheten. Nyare tidningar och tidskrifter som är digitaliserade och står till förfogande på finska friexemplarsbiblioteken.

Europeiska unionenHävkraft från EU 2014-2020

digi.kansalliskirjasto.fi förnyas!

Ni är välkommen att prova nya söken i digi-testi.kansalliskirjasto.fi. Det är möjligt att söka från alla material typen på en gång. Om ni hittar något, vänligen, använd responsblanketten av Digi.

1918-1929 publicerade tidningarna och tidskrifterna till förfogande till 2020

Nytt! Nationalbiblioteket har öppnat de digitaliserade tidningarna och tidskrifterna ända till slutet av 1929 till förfogande till året 2020. Det är möjligt tack vare nya överenskommelsen mellan Kopiosto och Nationalbiblioteket.

Främjande av andvändningen av tidskriftresurser i forskning med Haka

I pilotprojektet ingår Digis tidnings- och tidskriftsresurser med begränsad användning utkomna före 2010. Resurserna ska användas för forskning. Samarbetare är Nationalbiblioteket, Kopiosto och Undervisnings- och kulturministeriet och sex pilotorganisationer, som är
  • Helsingfors universitet / Humaniska fakulteten (Studerande, forskare och personal)
  • Helsingfors universitet / Ruralia institut (personal)
  • Jyväskylä universitet (personal och studerande)
  • Uleåborgs universitet (personal i HIKUVIE utbildningsprogram)
  • Tammerfors universitet (lärare och forskare i historia, kommunikation och media samt journalistik)
  • Åbo universitet (forskningrup i kulturhistori ämne)
Mer information på Tietolinja artikeln (på finska). Pilotorganisationer definierar egna användargrupper på egen hand.

Aktuellt