Totalt  6 509 498  sidor.
Fritt tillgängliga  3 360 240  sidor (51%) (-1929).
Begränsat tillgängliga  3 149 258  sidor (49%) (1930-).

Fritt
Begränsat

Tidskrifterna hör till nationalsamlingens största materialgrupper. Sedan slutet av 1700-talet har det utgivits tiotusentals tidskrifter i Finland.

De tidskrifter som är digitaliserade fram till och med 1929 är i fritt bruk på nätet. Man kan läsa nyare tidskrifter i alla Finlands friexemplarsbibliotek.

Tidskrifterna Suomi, Historiallinen aikakauskirja och Lakimies är tillgängliga via licens i de universitet och allmänna bibliotek som ingått avtal om tillgänglighet.

Mer information av samlingar.

Så här fungerar Digitalkoot - klippfunktionen